Την 21η Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Ημερίδα Ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».

Την 21η Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Ημερίδα Ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».

Την 21η Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Ημερίδα Ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».

Την 21η Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα Χανιά Ημερίδα Ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».

Την 21η Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη Ημερίδα Ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».