Την 28η Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Συνέδριο Λήξης, στο πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».