σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Ειδικότερα:

 • Αστυνομικούς Υπαλλήλους,

 • Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους,

 • Λιμενικούς Υπαλλήλους,

 • Στελέχη της Ε.Υ.Π.,

 • Τελωνειακούς Υπαλλήλους,

 • Υπαλλήλους Υπηρεσίας Ασύλου,

 • Υπαλλήλους Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης

 • Υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Εκπαιδευτική κοινότητα

 • Κοινωνία των Πολιτών

 • Ευρύ κοινό